Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila invalidna oseba, ki je želela kandidirati za oskrbovano stanovanje v upravljanju...

Več