Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh obiskal v. d. direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Varuh na pogovoru v pisarni v. d. direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 20. 1. 2023, obiskal v. d. direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, doc. dr. Marka Juga. Govorila sta o razmerah v zdravstvu ter pravicah in obveznostih pacientov, ter se strinjala, da je pandemija pustila velike posledice na duševnem zdravju otrok in mladostnikov, kamor je treba usmerjati posebne napore in iskati rešitve.

Posebno pozornost sta posvetila problematiki nastanitve oseb, ki zaključijo bolnišnično zdravljenje, pa nimajo kam in ostajajo v bolnišnicah, tudi v UKC-ju. Sem sodijo predvsem starejše osebe, ki ne morejo v domačo oskrbo, čakalne vrste v domovih za starejše (DSO) pa so predolge, osebe mlajše od 65 let, ki nimajo pravice do vključitve v DSO, in mlajši bolniki po pridobljeni možganski poškodbi. Varuh v zvezi s tem že dlje časa opozarja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje, da to vprašanje terja sistemsko rešitev, zato obžaluje, da posluha še ni.

V. d. direktorja doc. dr. Jug je poudaril, da je UKC bolnišnica, ki je na voljo vsem, ki potrebujejo skrb za zdravje. Poseben izziv med drugim vidi v povečanju kakovosti storitev s pomanjkanjem osebja ob težavah, s katerimi se srečujejo zaradi preobremenjenosti in neustrezne sistema vrednotenja dela. Sogovornika sta obžalovala pojav pretiranega individualizma v družbi, ki spregleda sočloveka, in poudarila pomen solidarnosti, sodelovanja ter partnerskih odnosov in ustrezne komunikacije.

V okviru UKC-ja deluje tudi Urad za varstvo pacientovih pravic, saj je sprotno naslavljanje problematike, zaznane s pritožbami in pohvalami pacientov in njihovih svojcev ter drugih, ključno za izboljšave. V Uradu so zaznali 25-odstotno povečanje pohval, vsebina pritožb pa je podobna vsebinam, s kakršnimi se srečujejo tudi druge zdravstvene ustanove v Sloveniji. Zadevajo predvsem čakalne dobe, pojasnilno dolžnost in dostopnost do zdravstvenih storitev.

Natisni: