Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predal letno poročilo za leto 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko na spoznavnem srečanju predal letno poročilo za leto 2021.

Povedal ji je, da se s težavami kmetov največkrat seznani, ko posluje na terenu. Izrazil je prepričanje, da je v času, ko so kmetijska proizvodnja, gozdarstvo in ribištvo zaradi podnebnih sprememb pred številnimi izzivi in pritiski, bistveno zavedanje o pomenu skrbi za okolje. »S sodelavkami in sodelavci vztrajno opozarjamo na številne pomembne vidike s tega področja - na primer na problematično umeščanje stanovanjskih stavb v kmetijska območja, pa na sobivanje kmetov z drugimi prebivalci, če gre na primer za intenzivno obdelavo zemljišč, kot so hmeljišča, trajni nasadi in podobno,« je dejal.

Ministrico je seznanil še z nekaterimi drugimi vsebinami, ki jih je s sodelavci Varuha vzel pod drobnogled, kot je širša problematika revščine na podeželju, dolgotrajno odločanja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter poslovanje Sklada kmetijskih zemljišč glede kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije.

Varuh  je znova poudaril, da je treba neprestano iskati ravnotežje med različnimi potrebami in kljub gospodarski oziroma kmetijski pobudi ohranjati kvaliteto življenja ljudi. »Vzpostavljanje ravnotežja pa je naloga države in njenih služb, ki morajo pri snovanju kmetijskih politik slediti smernicam trajnostnega razvoja in ne pretirano obremenjevati že tako obremenjenega okolja ali zmanjševati kakovost življenja ljudi,« je jasen varuh Peter Svetina.

Natisni: