Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja podprla projekt brezplačnih izobraževanj za starejše zaposlene

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 26. 10. 2016, na novinarski konferenci javno podprla projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Ocenila je, da je projekt velik doprinos, ker bo omogočil mnogim po 45 letu novo obdobje izobraževanja.

Po novem je vsem zaposlenim, starejšim od 45 let, na voljo brezplačno svetovanje in izobraževanje. Cilj projekta je povečati vključenost starejših zaposlenih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence za potrebe trga dela, so povedali predstavniki ustanov, združenih v konzorcij CDI Univerzum.

Direktor CDI Univerzum Albert Štrancar je na novinarski konferenci pojasnil, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z razpisoma omogočilo svetovanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ter brezplačno izobraževanje in usposabljanje.

V okviru informiranja in svetovanja se je tako v slovenskih regijah oblikovalo 15 konzorcijev, ki bodo delovali vse do leta 2022. "Ljudske univerze nastopajo kot nosilke konzorcijev, partnerji konzorcijev pa so ljudske univerze in srednje šole. V ljubljanski urbani regiji je tako nastal konzorcij, ki ga sestavljamo CDI Univerzum, BIC Ljubljana in Javni zavod Cene Štupar," je dejal in dodal, da je vanj vključenih 25 občin ljubljanske urbane regije.
Svetovanja in izobraževanja so začeli ta mesec. Vse storitve so brezplačne, namenjene posameznikom in podjetjem. Udeležijo se jih lahko vsi, ki so starejši od 45 let, zaposleni in imajo največ peto stopnjo izobrazbe (srednja šola). CDI Univerzum v okviru projekta izobražuje tudi posameznike. Posebej zanje imajo razpisane programe izobraževanja.

Projekt bo trajal tri leta, nato bo ponoven razpis, za dodatna tri leta, do 2022, je pojasnil direktor zavoda Cene Štupar Bojan Hajdinjak. Dodal je, da izobraževanja v osrednji ljubljanski regiji izvaja 11 organizacij, med drugim tudi njihov zavod. V svetovanje bo po njegovih besedah vključenih najmanj 20.000 zaposlenih. "Od tega se jih bo vsaj 75 odstotkov vključilo tudi v izobraževanje. Delavnice, tečaji in izobraževanja bodo starejšim pomagali, da bodo lažje sledili spremembam v okolju," je zatrdil.

Organizirali bodo različne delavnice, tečaje in izobraževanje za pridobitev formalnih in neformalnih znanj. Poudarek je predvsem na tistih znanjih, ki jih tej skupini zaposlenih primanjkuje oziroma jih najbolj potrebujejo, kot so računalništvo, tuji jeziki, slovenščina za tujce, zdravje na delovnem mestu, komunikacija, motivacija, reševanje konfliktov in drugo.

Direktorica BIC Ljubljana Jasna Kržin Stepišnik je opozorila, da delež ljudi z dokončano srednjo izobrazbo z leti pada. Med starejšimi nad 45 let je tudi visok delež z manko znanj na določenem področju. Ta ciljna skupina bo dlje delala, s tovrstnimi izobraževanji bo po njenih besedah bolj konkurenčna na trgu dela in tudi bolj kvalificirana. Prav nizka stopnja izobraženosti in naraščajoča starost sta po njenem mnenju glavni tveganji za izgubo zaposlitve.

Novinarske konference se je udeležila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je ocenila, da je projekt velik doprinos, ker bo omogočil mnogim po 45 letu novo obdobje izobraževanja.

Natisni: