Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se obrnila zakonita zastopnica upravičenca do osebne asistence, ki se je pritožil zoper odločbo o dodeljeni...

Več