Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Iz novinarskih konferenc

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic je 8. maja v prostorih mestne občine Maribor pripravil novinarsko konferenco. Na primeru vžiga strunjanskega križa je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Avtorica: Milena Ule, Dnevnik , 3. 4. 2002

"Ni problem, da policist prekorači svoja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je na novinarski konferenci 29. januarja spregovoril o problematiki podzakonskih aktov, posebnem poročilu o...

Več
, ustvaril/-a Dnevnik

Slovenski varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je bil v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov izvoljen za enega od štirih evropskih direktorjev,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je na novinarski konferenci, 25. septembra, opozoril na nekatere nezakonite prakse pravosodnih organov pri...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je na novinarski konferenci 24. julija 2001 med drugim opozoril na nekaj primerov ignorance nekaterih državnih...

Več
, ustvaril/-a VČP

I. Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti

II. Pregled nekaterih obravnavanih primerov


  • <LINK...</font>
Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika je Okrajno sodišče v Velenju v kazenskem postopku pod opr. št. K 276/93 obsodilo zaradi storjenega kaznivega dejanja in mu izreklo pogojno...

Več