Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Projekti / dogodki

Projektno delo Varuha je namenjeno celovitemu spoznavanju določene problematike v sodelovanju z vladnimi, nevladnimi organizacijami in predstavniki civilne družbe. Projekti naj bi prinesli predloge za drugačno, učinkovitejšo obravnavo kršitev človekovih pravic.