Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kaj Varuh lahko stori?


Varuh lahko

  • kršitelja opozori, da kršitev popravi oziroma odpravi storjeno nepravilnost ali
  • celo predlaga povrnitev škode.
  • v vašem imenu in z vašim pooblastilom na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih predpisov ali aktov ali pa
  • posreduje ustavno pritožbo zaradi kršenja katere od pravic.
  • vladi ali parlamentu lahko da pobude za spremembo zakonov in drugih predpisov.
  • predlaga vsem organom, ki sodijo v njegovo pristojnost, da izboljšajo svoje poslovanje in odnose s strankami.
  • vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je v teku pred temi organi