Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Strokovna služba

V Strokovni službi Varuha človekovih pravic zaposlene in zaposleni opravljajo strokovne naloge po posameznih področjih iz pristojnosti Varuha, klasificira in obravnava se pobude, ki jih instutuciji Varuha posredujejo prebivalke in prebivalci. Pripravljajo se mnenja, predlogi in priporočila, izvajajo preiskovalna dejanja ter izdelujejo poročila Varuha o ugotovitvah v zvezi s pobudami in pobudnikom posredujejo informacije v zvezi z njihovimi pobudami. Strokovna služba Varuha opravlja tudi administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge v zvezi s prejetimi pobudami.

Kontakt:

Martina Ocepek, direktorica Strokovne službe
Telefon: 01 475 00 41, 01 475 00 50
E-pošta: mocepek(at)varuh-rs.si


Zaposleni v Strokovni službi po področjih dela:

Gašper Adamič Metlikovič, univ. dipl. pravnik
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci,

Sonja Božič Testen
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: Državni preventivni mehanizem

Nataša Bratož
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, pravosodje, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, odvetništvo in notariat, detektivi, delovno pravne zadeve, brezposelnost

Živa Cotič Zidar
, univ. dipl. pravnica, magistrica prava
Področja dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, šolstvo, šport, kultura, druge družbene dejavnosti

Robert Gačnik
, dipl.  varstvoslovec, specialist kriminalističnega preiskovanja
Področje dela: Državni preventivni mehanizem, mednarodno sodelovanje na področju državnih preventivnih mehanizmov, obiski prostorov z omejenim gibanjem

Lidija Hvastja Rupnik
, univerzitetna diplomirana komunikologinja
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov, varstvo otrokovih pravic, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki, mladoletniki brez spremstva

Jan Irgel
, univ. dipl. pravnik
Področje dela: okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, druge upravne zadeve, denacionalizacija, davki, carine, upravni postopki, premoženjsko-pravne zadeve

Mateja Jakša
, magistrica prava
Področja dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, druge upravne zadeve, denacionalizacija, davki, carine, upravni postopki, premoženjsko-pravne zadeve

Mag. Lea Javornik,
univ. dipl. sociologinja, univ. dipl. novinarka
Področje dela: zagovorništvo otrok, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki, mladoletniki brez spremstva, kultura, šport, šolstvo, druge družbene dejavnosti (otroci), zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (otroci), socialni prejemki, pomoči (otroci), mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih

Tjaša Križnik, diplomirana pravnica (UN)
Področje dela: enotna vstopna točka

Mag. Uroš Kovačič
, univ. dipl. pravnik
Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, psihiatrični bolniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi sodišči, postopki o prekrških, policijski postopki, upravni sodni postopki, odvetništvo in notariat, zasebno varovanje, detektivi in redarji

Barbara Kranjc
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, druge upravne zadeve, denacionalizacija, davki, carine, upravni postopki, premoženjsko-pravne zadeve

Lina Maršič
, magistrica prava (UN)
Področja dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, druge upravne zadeve, denacionalizacija, davki, carine, upravni postopki, premoženjsko-pravne zadeve

Mag. Jure Markič
, univ. dipl. pravnik
Področje dela: Državni preventivni mehanizem, mednarodno sodelovanje na področju državnih preventivnih mehanizmov, obiski prostorov z omejenim gibanje

Dr. Kornelija Marzel,
univ. dipl. pravnica
Področje dela: sekretarka Sveta varuha za človekove pravice, socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, delovnopravne zadeve, brezposelnost

Dr. Simona Mlinar
, univ. dipl. teologinja, magistrica antropologije
Področje dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, šolstvo, šport, kultura, druge družbene dejavnosti

Kristina Milar, univ. dipl. pravnica
Področje dela: socialna varnost, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanjec, socialni prejemki, pomoči in štipendije, stanovanjske zadeve, družbene dejavnosti, regulirane dejavnosti, druge upravne zadeve

Dr. Polona Mozetič
, doktorica prava
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci, pravsodje, policijski postopki

Maša Ocepek
, magistrica prava (UN)
Področje dela: okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, druge upravne zadeve, denacionalizacija, davki, carine, upravni postopki, premoženjsko-pravne zadeve

Ana Polutnik
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: Državni preventivni mehanizem

Dr. Ingrid Russi Zagožen
, univ. dipl. psih.
Področje dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, šolstvo, šport, kultura, druge družbene dejavnosti

Andreja Srebotnik
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, psihiatrični bolniki, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, postopki o prekrških, policijski postopki, zasebno varovanje, redarji

Neva Šturm,
univ. dipl. pravnica
Področje dela: šolstvo, šport, kultura, druge družbene dejavnosti, socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoči, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina, nasilje, osebne težave, delovnopravne zadeve, brezposelnost

Jasna Vunduk
, univ. dipl. socialna pedagoginja
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov, varstvo otrokovih pravic, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki, mladoletniki brez spremstva

Mojca Sirk
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: varstvo otrokovih pravic, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki, kultura, šport, šolstvo, druge družbene dejavnosti (otroci), zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (otroci), socialni prejemki, pomoči (otroci), mladoletniki brez spremstva, mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, zagovorništvo

Lan Vošnjak
, univ. dipl. pravnik
Področje dela: varstvo otrokovih pravic, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki, kultura, šport, šolstvo, socialna varnost, druge družbene dejavnosti (otroci), zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (otroci), socialni prejemki, pomoči (otroci), mladoletniki brez spremstva, mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, zagovorništvo

Rozi Žalig
, dipl. južnoslav. (UN) in dipl. lit. komp. (UN), mag. medn. in dipl. štud.
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci

Tisa Žitnik, diplomirana pravnica (UN)
Področje dela: enotna vstopna točka