Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Matjaž Hanžek

varuh človekovih pravic

od 21. 2. 2001 do 21. 2. 2007.

  • 1977 Diplomiral iz sociologije na Univerzi v Ljubljani.
  • 1978 - 2001 Zaposlen na Zavodu za družbeno planiranje, ki se leta 1980 preimenuje v Urad za makroekonomske analize in razvoj. Kot eden izmed analitikov se strokovno poglablja v razna področja družbenega bivanja in delovanja, med drugimi tudi v problematiko varovanja človekovih pravic kot dela človekovega razvoja.
  • 1998 -2001  - v Uradu za makroekonomske analize in razvoj poleg aktivnega raziskovanja ureja Poročila o človekovem razvoju.  
  • 1978 - 2001  - je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij, poleg že omenjenega ureja tudi IB revijo in revijo SRP. Izdal tri pesniške zbirke.  
  • 1989  - v neposrednih akcijah na Kosovu se kot aktivni borec za človekove pravice in kot član Mednarodne federacije za človekove pravice zavzema za upoštevanje mednarodnih temeljnih aktov o človekovih pravicah. O kršitvah poroča tudi na zasedanju Združenih narodov o človekovih pravicah v Ženevi leta 1990.  
  • 2001  - 21. februarja v državnem zboru s 73 glasovi ZA in tremi glasovi PROTI kot nepolitični kandidat izvoljen za drugega varuha človekovih pravic z mandatom šestih let.
  • 2003 - od februarja je bil član Evropskega združenja ombudsmanov (EOI - European Ombudsman Institute). Novembra tega leta do izteka mandata je prevzel funkcijo enega izmed štirih Evropskih direktorjev v IOI (Mednarodni inštitut ombudsmanov) in je bil pooblaščen za Vzhodno in Srednjo Evropo.

Kot Varuh človekovih pravic je od leta 2001 do 2004 objavljal svoja razmišljanja v kolumni Štirinajstdnevnik v Dnevniku.

Po končanem mandatu leta 2007 ni ponovno kandidiral in se je vrnil na Urad za makroekonmske analize in razvoj.