Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

OZN - Organizacija združenih narodov

UNIVERZALNI INSTRUMENTI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Univerzalni instrumenti o človekovih pravicah so najpomembnejši dokumenti o človekovih pravicah, med katere sodijo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah z obema fakultativnima protokoloma ter Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Vsi našteti dokumenti skupaj tvorijo Mednarodno listino o človekovih pravicah, ki je temelj korpusa človekovih pravic. 

Države pogodbenice mednarodnih konvencij Organizacije združenih narodov (OZN) s področja človekovih pravic so zavezane periodičnemu poročanju o uresničevanju določil posamezne konvencije. Predstavitveni dokument je kot krovni dokument sestavni del vseh takih periodičnih poročil, ki jih po posameznih konvencijah v okviru OZN pripravi država pogodbenica. V sistemu pogodbenih teles gre za referenčni dokument z informacijami o splošni ureditvi področja človekovih pravic v državi.

Splošni univerzalni dokumenti

 • Splošna deklaracija človekovih pravic
 • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah

  • Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah
  • Drugi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni

 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

  • Izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Tematski univerzalni dokumenti

 • Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
 • Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

  • Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

 • Konvencija o otrokovih pravicah

  • Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih
  • Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije

 • Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

  • Opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

 • Konvencija o pravicah invalidov

  • Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov

UNIVERSAL HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS

In addition to the International Bill of Rights and the core human rights treaties, there are many other universal instruments relating to human rights. A non-exhaustive selection is listed below.

WORLD CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND MILLENNIUM ASSEMBLY

FREEDOM OF ASSOCIATION

RIGHTS OF THE CHILD

WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, INCLUDING GENOCIDE

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

PREVENTION OF DISCRIMINATION

RIGHT TO HEALTH

HUMANITARIAN LAW

RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AND MINORITIES

HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: PROTECTION OF PERSONS SUBJECTED TO DETENTION OR IMPRISONMENT

MARRIAGE

RIGHTS OF MIGRANTS

NATIONALITY, STATELESSNESS, ASYLUM AND REFUGEES

RIGHTS OF OLDER PERSONS

RIGHTS OF PEASANTS

PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION

SLAVERY, SLAVERY-LIKE PRACTICES AND FORCED LABOUR

SOCIAL WELFARE, PROGRESS AND DEVELOPMENT

RIGHTS OF WOMEN

RIGHT TO WORK AND TO FAIR CONDITIONS OF EMPLOYMENT

Also available: