Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Poslovanje zunaj sedeža

Varuh človekovih pravic opravlja za vse tiste, ki ne morejo priti osebno v Ljubljano, razgovore zunaj sedeža (zgodovina razgovorov od leta 1995).

Povprečno enkrat na mesec s svojimi sodelavci obišče določen predel Slovenije. Ob tej priložnosti se lahko posamezniki, ki so se predhodno prijavili na razgovor, srečajo z njim ter mu predstavijo svoje težave.

Informacije, kdaj in kje bodo razgovori potekali, in način prijave so objavljeni v javnih občilih ter na naši spletni strani.

Za razgovore se je treba predhodno prijaviti na številki 030 720 225. Varuh na podlagi prijav določi ekipo sodelavcev, ki se lahko potem temeljito posveti težavam posameznikov, ki pridejo na razgovore.

Predvideni pogram obiskov v letu 2020
(zaradi epidemije bodo lokacije obiskov določane sproti):

 • 23. januar - Bled
 • 19. februar - Piran
 • 18. marec - Metlika (zaradi koronavirusa odloženo)
 • 22. april - Komen (zaradi koronavirusa odloženo)
 • 6. maj - Škocjan (zaradi koronavirusa odloženo)
 • 17. junij - Maribor 
 • 8. julij - Prevalje
 • 5. avgust - Idrija
 • 2. september - Podčetrtek 
 • 7. oktober - Dobrovnik
 • 4. november - Loška dolina
 • 2. december - Majšperk

Varuh pa prav tako ni pozabil na tiste, ki jim je vzeta prostost. Od leta 2007 to opravlja v vlogi Državnega preventivnega mehanizma po t. i. opcijskem protokolu.

Prej je to opravljal kot Varuh človekovih pravic. Opravil je obiske

 • zaporov,
 • psihiatričnih bolnišnic,
 • azilnih domov,
 • centrov za tujce,

in drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja ter po teh obiskih vedno poda tudi poročilo o tem, kaj bi bilo treba izboljšati, da bi bile tem ljudem zagotovljene človekove pravice.