Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za potrebe varuha

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) ureja postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vabimo zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja ter svetovanje s področja revidiranja za potrebe Varuha.


VSEBINA POVABILA K ODDAJI PONUDBE:

I.    Navodila za pripravo ponudbe
II.    Obrazec podatki o ponudniku
III.    Obrazec ponudbeni predračun
IV.    Obrazec Izjava ponudnika
V.    Obrazec potrdila referenc
VI.    Vzorec pogodbe

 

Celotno povabilo je v priponki.

 

Številka: 0406-13/2014                                               
Datum: 03.11.2014

Natisni:

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skladno z določbami ZJN-3 dne 27. 10. 2021 na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN objavil naročilo...

Več

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skladno z določbami ZJN-3 dne 29. 12. 2020 na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN objavil naročilo...

Več

Varuh človekovih pravic skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki jih je na splošnem področju oddal od 1....

Več
Svet varuha za človekove pravice

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v povezavi s petim odstavkom 50.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic-UPB2 (Uradni list RS, št....

Več

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012 (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu...

Več