Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled preteklih poslovanj

2024

Črna na Koroškem

 

2023

Ankaran, Lendava, Celje, Maribor, Nova Gorica, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje

2022

Slovenska Bistrica, Maribor, Murska Sobota

2021

Zaradi panedmije koronavirusne bolezni poslovanj izven sedeža nismo opravljali.

2020

Zaradi pandemije koronavirusne bolezni smo uspeli opraviti le tri poslovanja, in sicer na Bledu, v Piranu in v Mariboru.
  

2019

Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Trbovlje, Lenart, Muta, Maribor, Gornji Petrovci, Koper, Kamnik, Preddvor, Tolmin, Vojnik

2018

Šentjernej, Pivka, Kostel, Podvelka, Maribor, Krško, Kranj, Izola, Rogaška Slatino, Brda, Ljutomer, Šalovce

2017

Cankova, Semič, Mislinja, Maribor, Kranjska Gora, Celje, Kobarid, Divača, Beltinci, Kozje, Slovenske Konjice

2016

Šentjur pri Celju, Brežice, Škofja Loka, Jesenice, Črnomelj, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Celje, Novo Gorico, Piran, Maribor, Ptuj

2015

Novo mesto, Vipava, Maribor, Moravske Toplice, Prosenjakovci, Dravograd, Luče, Železniki, Radeče, Hrpelje - Kozina, Celje, Ivančna Gorico, Vransko

2014

Lendava, Hrastnik, Maribor, Brežice, Ilirsko Bistrica, Izola, Ribnica, Bohinj, Bovec, Cerknica, Ormož, Vipava, Dravograd in Celje

2013

Celje, Idrija, Jesenice, Kočevje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Velenje

2012

Vrhnika, Trebnje, Velenje, Slovenska Bistrica, Kamnik, Trbovlje, Sežana, Gornja Radgona, Sevnica, Škofja Loka in dvakrat Murska Sobota

2011

Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Tolmin, Nova Gorica, Kranj, Cerknica, Jesenice, Ribnica

2010

Ajdovščina, Brežice, Ilirska bistrica, Laško, Ljutomer, Maribor, Metlika, Piran, Radovljica, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec. Pogovori so bili opravljeni s 113 osebami.

2009

Varuhinja je s sodelavci obiskala Črno na Koroškem, Črnomelj, Idrijo, Izolo, Mursko Soboto, Novo Gorico, Pruj, Tržič, ZPKZ DObr pri Mirni in Žalec in se pogovarjala s 161 osebami.

2008

Varuhinja je s sodelavci obiskala Kanal ob Soči, Lendavo, Maribor, Novo Gorico,
Novo mesto, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje in Vojnik in se pogovarjala s 124 osebami.

2007

Varuhinja s sodelavci obiskala Maribor, Koper, Krško, Celje, Jesenice, Mursko Soboto. Zvočni posnetki obiskov so v rubriki Medijski kotiček/Novinarske konference.

2006

V letu 2006 je varuh obiskal Celje, Mursko Soboto, Maribor, Piran, Radovljico, Koper in Metliko, skupaj se je pogovarjal s 116 pobudniki.

2005

V letu 2005 je varuh obiskal Sežano, Mursko Soboto, Maribor in Postojno, skupaj se je pogovarjal s 93 pobudniki.

2004

V letu 2004 je varuh obiskal Brežice, Izolo, Jesenice, Kočevje, Maribor, Mursko Soboto, Novo Mesto in Ptuj, ter se v okviru teh obiskov pogovarjal s 162 pobudniki.

2003

V letu 2003 je varuh obiskal Črnomelj, Hrastnik, Kobarid, Maribor, Novo Gorico in Slovenj Gradec ter se v okviru teh obiskov pogovarjal s 153 pobudniki.

2002

V letu 2002 je varuh obiskal Celje, Koper, Mursko Soboto in Radovljico. Varuh se je v okviru teh razgovorov pogovarjal s približno 90 pobudniki.

2001

V letu 2001 je varuh obiskal Celje, Koper, Maribor, Mursko Soboto in Novo mesto. Na pogovore ob poslovanju zunaj sedeža se je prijavilo 394 ljudi, od teh se je z varuhom osebno pogovarjala približno polovica.

2000

V letu 1999 je varuh obiskal Celje, Koper, Maribor, Mursko Soboto, Novo Gorico in Novo mesto. Povprečno je bilo opravljenih od 20 do 25 pogovorov, razen v Mariboru, kjer je bilo skoraj 100 pogovorov in v Kopru več kot 30.

1999

V letu 1999 je varuh obiskal Celje, Koper, Jesenice, Maribor, Mursko Soboto, Novo Gorico, Novo mesto, Ptuj. Skupaj z namestniki in drugimi sodelavci je opravil 294 pogovorov.

1998

V letu 1998 je varuh obiskal Celje, Koper, Krško, Maribor, Mursko Soboto, Novo Gorico, Novo mesto in Litijo. Skupaj z namestniki in drugimi sodelavci je opravil 335 pogovorov.

1997

V letu 1997 je varuh obiskal Celje, Črnomelj, Koper, Krško, Maribor, Mursko Soboto, Novo Gorico, Novo mesto in Ptuj. V Mariboru je varuh skupaj z namestniki opravil 206 pogovorov, kar je 36 več kot lani. Glede na veliko zanimanje za pogovore z varuhom v Mariboru nameravamo tudi v prihodnje posebno pozornost nameniti temu mestu. Sicer je bilo v drugih mestih povprečno opravljenih do 30 pogovorov, razen v Kopru, kjer je bilo 51 pogovorov.