Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Za krepitev enakopravnosti spolov potrebujemo konkretne ukrepe.«

Varuh Svetina na srečanju z nevladnimi organizacijami s področja enakopravnosti spolov

Pred mednarodnim dnevom žensk, ki ga obeležujemo 8. marca, je varuh človekovih pravic Peter Svetina danes, 6. marca 2023, na delovni obisk povabil predstavnice nevladnih organizacij s področja pravic žensk, s katerimi se je pogovarjal o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, enakopravnosti med spoloma, odpravi stereotipov in predsodkov o družbenih vlogah. Varuh človekovih pravic tem tematikam posveča posebno pozornost, saj gre za eno od ranljivih skupin prebivalstva. O tem redno piše v svojih letnih poročilih, na problematiko javno opozarja ter pristojnim organom naslavlja predloge in priporočila za spremembe ter za izboljšanje obstoječega stanja.

Srečanja z varuhom so se udeležile Manca Raušl, predstavnica Društva Ključ, Ajda Černe iz Združenja Moč, Metka Naglič, predstavnica Amnesty International Slovenije, Maruša Kožman iz Društva Ženska svetovalnica in Kaja Primorac ter Ana Pavlič, predstavnici Inštituta za proučevanje enakosti spolov.

Kot je na srečanju dejal varuh Svetina, kljub velikemu napredku, ki smo ga dosegli v zadnjih desetletjih, še vedno obstajajo občutne razlike med spoloma. Ženske uspešno vstopajo v vse sfere družbenega življenja, vendar je njihov glas pogosto preslišan. »Na trgu dela ženske še vedno prevladujejo v slabše plačanih sektorjih, na vodilnih položajih jih je premalo. Žal je tudi nasilje nad ženskami še vedno zelo razširjeno, v Sloveniji se srečujemo tudi s precejšnim številom femicidov. Treba je storiti več, da bi odnos do žensk temeljil na spoštovanju enakosti žensk in moških ter neseksističnih stereotipih in vedenju. Pri Varuhu sicer zaznavamo nekatere pozitivne zakonodajne ukrepe v Sloveniji, vendar ostaja še kar nekaj področij, ki zahtevajo nadaljnjo pozornost za izboljšanje položaja žensk in doseganje enakosti spolov. Čeprav smo enakopravni pred zakonom, raziskave kažejo, da smo še daleč od enakosti v družbi. Številne generacije žensk so se borile za svoje pravice, zato je vanje nedopustno posegati,« je na srečanju opozoril varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic je posebej zaskrbljen nad porastom števila femicidov v Sloveniji. »Po naših podatkih, ki smo jih prejeli januarja 2022 od Policije RS, so v letu 2021 v Sloveniji zakonci ali nekdanji zakonci oziroma intimni partnerji umorili šest žensk. Leta 2020 je policija obravnavala deset takšnih dejanj, leta 2019 pa je bilo pet žensk žrtev femicida s strani njihovega intimnega partnerja. Priča smo tudi primerom spolnega nadlegovanja, pojavljajo se tudi v šolah in na univerzah. Pristojne organe zato ponovno pozivam, da čim prej sprejmejo strategijo, ki naslavlja vse oblike nasilja nad ženskami,« je poudaril varuh Svetina. Od pristojnih pričakuje, da preučijo in implementirajo tudi druga priporočila GREVIO (Odbor Sveta Evrope za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini) Sloveniji, pa tudi sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW), ki so bile za Slovenijo, sprejete prejšnji teden. Varuh je posebej izpostavil da odbor CEDAW poziva našo državo, naj zagotovi zbiranje in analizo razčlenjenih podatkov o vseh oblikah nasilja nad ženskami in dekleti, vključno s psihološkim, ekonomskim nasiljem in nasiljem v družini ter kibernetskim nasiljem in femicidom.

Sogovorniki so se strinjali, da je treba poskrbeti za večjo občutljivost družbe v zvezi z nasiljem, saj gre za kaznivo dejanje, ki ga ne smemo le nemo opazovati. Varuh že vrsto let opozarja, da bi se morali uradniki, sodniki, tožilci, policisti ter pravniki, ki delajo z žrtvami nasilja, stalno izobraževati in usposabljati o učinkovitem prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilja, da bi lahko žrtve nasilja prejemale primerno pomoč. "Pričakujemo, da bodo pristojni čim prej pripravili konkretne programe usposabljanj, ki bi morali biti obvezni za vse, ki delajo z žrtvami nasilja," je povedal varuh Svetina.

Predstavnice nevladnih organizacij so se strinjale z Varuhom, da je potrebna prenova šolskega sistema in da je treba v programe sistematično vključiti vsebine glede izobraževanja o človekovih pravicah, enakopravnosti spolov, preprečevanju škodljivih stereotipov in o prepoznavanju nasilja. Ana Pavlič iz Inštituta za proučevanje enakosti spolov je opozorila na problematiko žensk na podeželju, ki so zaradi ekonomske odvisnosti in neozaveščenosti glede svojih pravic zelo pogosto žrtve nasilja in različnih zlorab.

Predstavnici Združenja Moč in Društva Ženska svetovalnica sta poudarili, da žrtve v postopkih velikokrat doživijo neustrezne odzive pristojnih, ki obravnavajo njihove primere, kar veliko žrtev odvrne od prijav. Ženske žrtve se po njunem mnenju v postopkih tudi velikokrat diskriminirane, kar še povečuje njihove stiske. Varuh Svetina je izpostavil, da bi morala država okrepiti brezplačno pravno pomoč, jo zakonsko razširiti, da bi bila tako bolj dosegljiva vsem, ki jo potrebujejo.

Manca Raušl, predstavnica Društva Ključ, pa je predstavila problematiko prostitucije med mladimi. Izpostavila je potrebo po preventivnih aktivnostih glede ozaveščanja mladih o prostituciji in drugih zlorabah. Posebej je nujno izobraževati mlade v vzgojnih zavodih in mladinskih centrih, kjer se po njihovi oceni mladi pogosteje srečujejo s prostitucijo oziroma so vanjo prisiljeni. Metka Naglič iz Amnesty International Slovenije je poudarila, da je treba mlade že v osnovnih in srednjih šolah izobraževati tudi o novi opredelitvi kaznivega dejanja posilstva in spolne zlorabe. Posebej je izpostavila še slabo zdravstveno stanje in oskrbo romskih žensk in deklet. Varuh je poudaril, da se že vrsto let zavzema za ureditev pitne vode in elektrike v vseh romskih naseljih.

Natisni: