Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Po ogledu razmer v Domu na Krasu napovedani urgentni ukrepi

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer sta si 25. 4. 2019 skupaj ogledala razmere v Domu na Krasu v Dutovljah, na kar Varuh človekovih pravic RS opozarja že od leta 2009. Ločeno sta se sestala z vodstvom, zaposlenimi, starši in stanujočimi v Domu.

Varuh Peter Svetina je na novinarski konferenci znova poudaril človeka nevredne razmere in nujno skrb za najranljivešje. Opozoril je na nevzdržne delovne pogoje za zaposlene v Domu in urditev prostorskih kapacitet tudi v drugih posebnih SVZ-ji po Sloveniji. Urediti je treba mešano nastanitev različnih oseb z različnimi težavami v duševnem zdravju, posebej še nastanjanje tistih, ki jih v domove napotijo sodišča, in s tem razbremeniti trenja in zmanjšati varnostna tveganja, je še dodal.

Po varuhovem mnenju ne moremo čakati na sistemske rešitve, ampak je napočil čas za urgentne prijeme. S tem se je strinjala tudi ministrica in napovedala, da bo ministrstvo podprlo konkretne rešitve, ki jih predlaga vodstvo zavoda. Lotili se bodo urgentnih ukrepov za izboljšanje razmer tako za zaposlene kot varovance v socialno-varstvenih zavodih po Sloveniji. Med rešitvami bo zagotovitev dodatnih kapacitet še v tem letu.

"Prva stvar, ki jo moramo rešiti, je, da zagotovimo varnost tako samim uporabnikom kot zaposlenim," je ocenila ministrica. Zato bo treba najprej ločiti tiste, ki so v zavod nameščeni po sklepu sodišča, od ostalih uporabnikov. Na ministrstvu bodo že v prihodnjem mesecu poskušali v ta namen zagotoviti dodatne kapacitete.

Klampferjeva je pojasnila, da so že namenili dodatna sredstva za Dom Lukavci, poleg tega pa že oblikujejo posebni varovalni oddelek v domu na Ptuju, kjer se zaposleni tudi že usposabljajo za delo s temi uporabniki. Sicer imajo na ministrstvu po rebalansu proračuna predvidena določena sredstva, ki jih bodo namenili prav reševanju problematik socialno-varstvenih zavodov, in sicer za zagotavljanje varnosti, dodatnih kapacitet in dodatnih zaposlitev.

Predsednica sindikata Doma na Krasu Tjaša Stipanič je na novinarski konferenci predstavila razmere v katerih zaposleni skrbijo za 171 stanovalcev na odprtem in 8 na varovanem oddelku. Direktor Doma na Krasu Matjaž Prelc pa je pojasnil, da glede na omejenost sedanje lokacije nove kapacitete iščejo zunaj. Ogledani imajo že dve možni lokaciji, ki pa ju še ni mogel razkriti. Čeprav je to še stvar dogovarjanj, pa po Prelčevem mnenju ob novih kapacitetah ne bo šlo niti brez dodatnih zaposlitev. Zaposlenih je 140, največ v zdravstveno-negovalni in psihosocialni službi, kjer so tudi največje kadrovske potrebe, je še navedel Prelc.

Natisni: