Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Če lahko razumemo informacije, lahko kvalitetno uresničujemo naše pravice!«

Oseba bere knjigo v naravi

Ob svetovnem dnevu lahkega branja njegov ambasador varuh človekovih pravic Peter Svetina organe državne uprave in lokalne samouprave ter različne uradne institucije znova poziva, da v komunikaciji s prebivalkami in prebivalci sporočila pripravljajo kar se da razumljivo, posebno pozornost pa namenijo tudi dostopnosti informacij v lahkem branju. Lahko branje so informacije, ki jih enostavno najdemo, lahko beremo in lahko razumemo.

»Informacije v lahko berljivi obliki za vse so človekova pravica, h kateri smo zavezani s Konvencija o pravicah invalidov,« poudarja varuh. Tako pripravljene informacije so namenjene predvsem osebam s težavami v duševnem razvoju in drugimi oviranostmi pri razumevanju, ki so v vsakdanjem življenju velikokrat diskriminirane in prikrajšane tudi pri dostopu do informacij, v veliko pomoč pa so lahko tudi različnim drugim skupinam, kot so na primer starejši ali slabše pismeno opremljeni.

Če uradne institucije svojo komunikacijo prilagodijo in pri tem upoštevajo tudi načela lahkega branja, ne samo da spoštujejo dostojanstvo ljudi, ki se soočajo z izzivi na področju branja in razumevanja različnih sporočil, ampak jim omogočajo tudi uresničevanje njihove pravice do participacije. »Vsakdo lahko po svojih zmožnostih sodeluje pri oblikovanju družbe. Naj bo ta vključujoča za vse,« še poudarja varuh Svetina.

* * *

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ambasador lahkega branja postal 4. aprila 2022, ko je prejel častno priznanje. V Zavodu Risa so mu ga podelili, ker se zavzema, da so vsem prebivalkam in prebivalcem dostopne informacije v njim razumljivi obliki. Institucija Varuha človekovih pravic (Varuh) uresničuje določbe Konvencije o pravicah invalidov. V sodelovanju z Zavodom Risa je v letu 2022 priredila predstavitveno zloženko v lahko berljivo obliko.

 

Natisni: