Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izbranih 10 nevladnih organizacij za sodelovanje pri preprečevanju mučenja in nečloveškega ravnanja

Srečanje nevladnih organizacij za sodelovanje v DPM

V prostorih institucije Varuh človekovih pravic so se danes, 27. 3. 2023, srečali predstavniki izbranih nevladnih organizacij, ki z Varuhom sodelujejo pri izvajanju državnega preventivnega mehanizma (DPM). Na podlagi zadnjega javnega razpisa so bili za sodelovanje do konca leta 2026 izbrani Mirovni inštitut, Novi Paradoks, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Pravo za vse, Skup - skupnost privatnih zavodov, Spominčica, UNICEF, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Zveza prijateljev Mladine Slovenije (ZPMS) in Zveza Sožitje.

Predstavnice in predstavnike izbranih nevladnih organizacij je uvodoma pozdravil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Poudaril je poseben pomen njihovega sodelovanja pri varovanju pravic ljudi, ki jim je odvzeta prostost in se jim že vnaprej zahvalil za njihov prispevek v okviru DPM. Spomnil je na vlogo DPM, ki se izvaja že od leta 2008, in dejal, da tudi ta inštitut kaže na visoko stopnjo demokratičnosti v družbi ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Svetovalci varuha, ki so člani DPM, so v nadaljevanju podrobneje predstavili metodologijo obiskov po posameznih institucijah, srečanje pa zaključili s predavanjem dr. Zdenke Čebašek Travnik o sporazumevanju z osebami z demenco.

Naloga vsakega DPM je, da obiskuje vse kraje odvzema prostosti v državi in preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Ob upoštevanju pravnih norm ustreznim organom priporoča, kako naj izboljšajo razmere in ravnanje z osebami ter preprečijo mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega, poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. V tej zvezi lahko poda predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom.

Izbrane nevladne organizacije naloge in pooblastila pri obiskih opravljajo s svojimi predstavniki, ki so posebej usposobljenimi za posamezna področja nadzora. Ti sodelujejo kot člani skupine, ki jo Varuh določi za vsak posamezni obisk posebej. Vsaka skupina, ki opravlja nadzor, je tako sestavljena iz predstavnikov Varuha in izbranih organizacij, pri čemer se upošteva program obiskov, ki ga v ta namen sprejme Varuh, po potrebi pa se upoštevajo tudi druge okoliščine, zaradi katerih bi bil potreben takojšnji obisk.

 

 

Natisni: