Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na posvetu o gradnji novega zapora tudi pripombe in predlogi Varuha

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik sta se v četrtek, 2. 6. 2016, na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani udeležila posveta in okrogle mize na temo Gradnja novega zapora: predlogi in pomisleki. Posvet z okroglo mizo je organiziral Inštitut za kriminologijo v sodelovanju z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo z namenom širše strokovne razprave, ki naj omogoči soočenje različnih argumentov in upoštevanje širšega spektra pomislekov, ki se lahko pojavijo ob načrtovani gradnji novega zapora v Ljubljani.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je ob tej priložnosti udeležencem posveta predstavil pripombe oziroma predloge Varuha, ki jih pred tem že podal na Projektno nalogo za izgradnjo nadomestnega Zavoda za prestajaje kazni zapora Ljubljana in Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Ker mora obravnava ženskih zaprtih oseb potekati ločeno in samostojno od moške zaprte populacije, je med drugim opozoril, da je treba tudi temu vidiku posvetiti še posebno pozornost.

Čeprav bi k zmanjšanju in odpravljanju prezasedenosti zavodov za prestajanje kazni zapora lahko bistveno pripomogla tudi večja uporaba alternativnih kazenskih sankcij v sodni praksi, je za izboljšanje stanja zaprtih oseb v Sloveniji (na kar ne nazadnje opozarjajo tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice) načrtovana gradnja nujno potrebna, s čimer so se strinjali vsi razpravljavci posveta in okrogle mize. Varuh pa pričakuje, da bodo v nadaljevanju postopka priprave novogradnje, poleg njegovih že danih pripomb, preučene oziroma upoštevane tudi pripombe in pomisleki, ki so bili predstavljeni na tem dogodku s strani (zunanje) stroke.  
 
Poleg predstavnikov Varuha človekovih pravic RS so se dogodka udeležili še sodelavci Inštituta za kriminologijo, Ministrstva za pravosodje, predstavniki Pravne fakultete v Ljubljani, predstavniki Generalnega urada Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in drugi.

Natisni: