Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zgodnja obravnava za večjo vključenost in višjo kakovost življenja otrok s posebnimi potrebami

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 28. 9. 2023, nagovoril udeleženke in udeležence posveta z naslovom Zgodaj ni prepozno, ki ga je v Volčji Dragi pripravilo Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Udeleženci se posvečajo uresničevanju zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki.

Varuh je v svojem nagovoru poudaril pomen zgodnje obravnave, ki lahko, če je razpoložljiva in dostopna, omogoča ustrezni razvoj otrokovih danosti in ublaži posledice primanjkljajev. »Z zgodnjo obravnavo omogočimo otroku, da doseže največjo stopnjo neodvisnosti, kar je cilj odraščanja vsakega človeka. Nujno je, da je so potrebe otrok prepoznane dovolj zgodaj in da so strokovnjaki, ki lahko pri razvoju pomagajo, na voljo,« je še dodal varuh Svetina.

Pomemben del razvoja sposobnosti otroka s posebnimi potrebami je tudi učenje družinskih članov za rokovanje s posebnimi potrebami otroka z namenom minimizirati ovire za zdrav razvoj. »Zgodnja obravnava lahko izdatno prispeva k družbeni vključenosti ne samo otrok s posebnimi potrebami, pač pa tudi njihovih družin, s čimer se poveča kakovost njihovega življenja. Vključujoča družba bi morala biti osrednji cilj vseh nas, prav posebno pozornost pa bi ji morali nameniti tisti, ki imajo v rokah škarje in platno,« je v svojem uvodnem nagovoru v posvet še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

Natisni: