Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic od pristojnih na CSD Piran zahteva pojasnila

Otrok pri igri s kockami

Varuh človekovih pravic je v zvezi s primerom šestletnega dečka, ki je bil na toksikološkem testu pozitiven na prepovedane droge, že ukrepal in pristojni Center za socialno delo Piran pozval k razjasnitvi okoliščin. Od odgovornih pričakuje takojšnja pojasnila v zvezi načrtovanimi ukrepi za zaščito in varstvo otroka.

Ob tem Varuh dodaja, da je naloga in dolžnost staršev, da otroka varujejo pred izpostavljenostjo vsem mogočim nevarnostim, kamor nedvomno sodijo tudi prepovedane droge. Če starši v tej vlogi odpovedo, je nujno, da pristojne institucije otroka nemudoma zaščitijo pred ravnanjem staršev.

Varuh človekovih pravic žal ugotavlja, da v praksi pristojne institucije v posameznih primerih še vedno ne storijo dovolj za zaščito pravic otrok in nemalokrat na nezadostni podlagi odločajo o njihovih koristih. Varuh tudi ugotavlja, da posamezni centri za socialno delo (CSD) pogosto odlašajo z izvajanjem svojih nalog, ki jih imajo po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, kljub temu, da so seznanjeni s strani staršev, šol, vrtcev, medijev ali celo otrok samih, da npr. eden od staršev izvaja nasilje nad otrokom oz. ga na kakršenkoli način ogroža. Ob tem institucija Varuha še opozarja, da mora vsak center za socialno delo v primerih, ko je žrtev otrok, takoj, ko je o posameznem primeru obveščen, storiti vse potrebno za zaščito otroka. Varuh človekovih pravic že več let opozarja, da je delovanje centrov za socialno delo prepogosto preveč birokratsko, nemalokrat brezčutno in odtujeno od nemočnih posameznikov. Nedopustno je, da centri za socialno delo, na katere se obračajo posamezniki v hudih stiskah, pogosto ne opravijo svojega dela, kot bi ga morali.

»Center za socialno delo se mora vedno nemudoma odzvati, ko prejme informacije o ogroženosti otroka in jih takoj preveriti tudi neposredno v okolju, kjer otrok živi. Če CSD ne razišče, kaj se dejansko dogaja v posameznem primeru, s tem nedvomno krši pravice otroka, kar je popolnoma nedopustno. Na podlagi svojih ugotovitev je CSD tudi dolžan sodišču posredovati potrebne ukrepe za zaščito otroka,« je poudaril namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič, ki je odgovoren za otrokove pravice. Od pristojnega CSD Piran zato institucija Varuha človekovih pravic pričakuje hiter odziv in ukrepanje.

Natisni: