Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh poudarja, da morajo biti digitalne aplikacije, kot je spletna aplikacija Policije za obveščanje oškodovancev, zasnovane tako, da učinkovito...

Več
Povzetek:

Glede zakonske ureditve, ki v prehodnem obdobju opredeljuje tudi možnost, da šola ponudi nekatere neobvezne obroke, kljub temu, da teh obrokov ni...

Več
Povzetek:

Če dijaki na praktičnem usposabljanju za razliko od vseh ostalih dijakov in zaposlenih ne bi imeli primerljivo (zakonsko) urejene pravice do malice,...

Več
Povzetek:

Sodišče je po posredovanju Varuha ugotovilo, da je bila v K-vpisnik sodišča v naslovu pobudnice napačno vpisana hišna in poštna številka, vendar je to...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je obravnaval še eno pobudo v nizu pobud z očitkom neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo (IRSOE),...

Več
Povzetek:

Varuh je obravnaval več pobud s prevladujočim očitkom zoper Direkcijo Republike Slovenije za vode (DRSV), da ta posameznike, ki so po njenem napotilu...

Več
Povzetek:

Pobudnica je kot oškodovanka zaradi dolgotrajnega kazenskega postopka za pomoč prosila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh). Varuh je...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo ustreznega dostopa do psihosocialne in...

Več