Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Pobudnica je zaprosila za starševski dodatek. obenem pa je vložila tudi prošnjo za podaljšanje začasnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. CSD je...

Več
Povzetek:

Varuh je bil seznanjen s primerom, ko CSD ni želel podati vloge na sodišče za sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, čeprav je...

Več
Povzetek:

Varuh pozdravlja odločitev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da se aktivno posveča sistemskim spremembam, ki bodo izboljšale možnosti za...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je obravnaval problematiko plačila potnih stroškov osebi, ki je vključena v center za usposabljanje, delo in varstvo. Dejstvo,...

Več
Povzetek:

Kadar sodišče ne more odločati o za otroka pomembnem vprašanju zaradi nerazpoložljivosti strokovnjakov, ki sodišču lahko pomagajo z znanji s področij,...

Več
Povzetek:

Pobudnica je Varuha opozorila, da je v okviru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka septembra 2022 vložila pravno sredstvo zoper odločitev...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je nejasna določba 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, ki določa dodatne točke pri priznanju pravice do...

Več
Povzetek:

Če uporabniku storitve institucionalnega varstva ni omogočeno, da ima ob večdnevnih vnaprej napovedanih odsotnostih iz institucije zagotovljena...

Več