Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Upravna enota je pozvala vse delodajalce, da odjavijo začasno prebivališče tujih delavcev zaradi nevarnosti fiktivnih prijav. Ker je bil poziv...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Zapis nepravilnega oziroma pomanjkljivega naslova za vročanje na uradnih dokumentih lahko povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice....

Več
Povzetek:

Upravni organ bi ob ugotovitvi obstoja vprašanja brez rešitve katerega sklenitev zakonske zveze ni mogoča (policijsko preverjanje dokumentov), moral...

Več
Povzetek:

 

Varuh ne vidi pravne podlage, ki bi za vračilo davka na promet nepremičnin zahtevala soglasno razdrtje kupoprodajne pogodbe, predvsem pa dvojno...

Več
Povzetek:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pobudniku šele po posredovanju Varuha izdalo potrdilo, da o pritožbi, ki jo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo, kjer sta pobudnika navajala neodgovarjanje centra za socialno delo (CSD). Varuh je zadevo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik seznanil s prizadevanji za pridobitev statusa stranke v postopku izdelave...

Več