Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Vztrajanje pristojnih organov na trenutno razpoložljivem naboru črk za zapis osebnega imena oziroma neaktivno iskanje morebitnih drugih rešitev, ki bi...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da ima okoliščina, ki ustvarja obveznost plačila davka od zavarovalnih poslov, tj. čas vplačevanja prispevkov za prostovoljno...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za finance
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti | 50. člen Ustave RS - Pravica do socialne varnosti
Povzetek:

Napaka pri vnosu odločilnega dejstva za nadaljnje postopanje organov je povzročila vrsto nevšečnosti, med drugim tudi pobudničino nezaupanje v...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Pobudnika sta Varuha seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s...

Več
Kršitelj: Občina Škocjan
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic se je obrnil lastnik kmetijskih zemljišč ob javni cesti v Mestni občini Kranj, ki je bila nedavno predmet rekonstrukcije...

Več
Kršitelj: Mestna občina Kranj
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva
Povzetek:

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije posredovala odločbo o odmeri dohodnine, ki je bila zaradi majhne pisave in odsotnosti...

Več
Kršitelj: Finančna uprava Republike Slovenije
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je davčni organ opozoril, da težka berljivost izdanega akta predstavlja neskladje z načelom dobrega upravljanja ter predlagal, da se preuči možnost ustrezne prilagoditve sistema izdaje aktov davčnega organa oziroma njihove strojne obdelave, ali pa poišče drugo rešitev za primere, ko gre za daljše besedilo.
Povzetek:

Pobudnika sta Varuha človekovih pravic seznanila z manj ugodno davčno obravnavo prejemnikov tujih pokojnin. Varuh je ugotovil, da uporaba šestega...

Več
Kršitev: 14.člen Ustave RS - Enakost pred zakonom | 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti
Priporočilo: Varuh je zato Ministrstvu za finance predlagal, da se sporni 127. člen Zakona o dohodnini ustrezno spremeni. Ministrstvo je zagotovilo, da bo Varuhov predlog upoštevalo pri pripravi naslednje novele Zakona o dohodnini.
Povzetek:

Varuha je več pobudnikov seznanilo, da naj bi Ministrstvo za kulturo neustrezno dolgo vodilo postopke za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za kulturo
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja