Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Pobudnika sta Varuha seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic se je obrnil lastnik kmetijskih zemljišč ob javni cesti v Mestni občini Kranj, ki je bila nedavno predmet rekonstrukcije...

Več
Povzetek:

Konkretno ravnanje Občine označujemo kot redek primer dobre prakse in proaktivnega pristopa.

Več

Ob upoštevanju vsega navedenega menimo, da je Vlada RS kršila 69. člen Ustave tako, da ni zagotovila ustreznega nadomestila oziroma odškodnine, ki bi...

Več

Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so...


Varuh opozarja, da je vsakokratni razlastitveni zavezanec v primerih ustanovitve služnosti v javni korist upravičen do odškodnine, razen če iz...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pri svojem delu obravnaval pobudo pobudnika v zvezi z neodzivnostjo Občine Kranjska Gora na...


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z domnevnimi nezakonitostmi pri spreminjanju prostorskega akta...