Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pritožbo zoper stranki naloženo obveznost plačila neustrezno pripravljenega...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica iz Ajdovščine. Seznanila nas je, da že 34 let živi v stanovanju, ki je bilo last Občine...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je z dopisom z dne 22. 1. 2007 obrnil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), v katerem je opozoril na vprašanje...

Več