Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh človekovih pravic je obravnaval še eno pobudo v nizu pobud z očitkom neukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo (IRSOE),...

Več
Povzetek:

Vztrajanje pristojnih organov na trenutno razpoložljivem naboru črk za zapis osebnega imena oziroma neaktivno iskanje morebitnih drugih rešitev, ki bi...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da ima okoliščina, ki ustvarja obveznost plačila davka od zavarovalnih poslov, tj. čas vplačevanja prispevkov za prostovoljno...

Več
Povzetek:

Napaka pri vnosu odločilnega dejstva za nadaljnje postopanje organov je povzročila vrsto nevšečnosti, med drugim tudi pobudničino nezaupanje v...

Več
Povzetek:

Pobudnika sta Varuha seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic se je obrnil lastnik kmetijskih zemljišč ob javni cesti v Mestni občini Kranj, ki je bila nedavno predmet rekonstrukcije...

Več
Povzetek:

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije posredovala odločbo o odmeri dohodnine, ki je bila zaradi majhne pisave in odsotnosti...

Več
Povzetek:

Pobudnika sta Varuha človekovih pravic seznanila z manj ugodno davčno obravnavo prejemnikov tujih pokojnin. Varuh je ugotovil, da uporaba šestega...

Več