Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije se zagotavljanje zasebnosti v straniščih ne sme uporabljati v namene discipliniranja,...

Več
Povzetek:

Varuh na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) anonimnih pobud ne obravnava, če pa ugotovi, da je problematika potrebna pozornosti in bi...

Več
Povzetek:

Kadar sodišče ne more odločati o za otroka pomembnem vprašanju zaradi nerazpoložljivosti strokovnjakov, ki sodišču lahko pomagajo z znanji s področij,...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je nejasna določba 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, ki določa dodatne točke pri priznanju pravice do...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je ugotovil, da je bil z izvedbo rednega usposabljanja civilne zaščite v času opravljanja poklicne in splošne mature iz...

Več
Povzetek:

Glede zakonske ureditve, ki v prehodnem obdobju opredeljuje tudi možnost, da šola ponudi nekatere neobvezne obroke, kljub temu, da teh obrokov ni...

Več
Povzetek:

Če dijaki na praktičnem usposabljanju za razliko od vseh ostalih dijakov in zaposlenih ne bi imeli primerljivo (zakonsko) urejene pravice do malice,...

Več
Povzetek:

Varuh je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer...

Več