Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problemom opravljanja sprejemnega preizkusa za vpis v srednjo šolo. Pisala je mati učenke, ki se je želela...

Varuh človekovih pravic je bil že leta 2012 opozorjen na nekatere vsebine v izobraževalnem postopku, ki naj bi bile otrokom neprimerne, pristojni...

Varuh človekovih pravic RS se je ob reševanju konkretne pobude srečal s problemom plačila stroškov predhodnih usmerjenih preventivnih zdravstvenih...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v letu 2012 prejel več pobud ogorčenih študentov, ki jim z odločbo o štipendiji (državni in Zoisovi) ni bil...

 

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je februarja 2012 obrnila pobudnica, ker ji Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV) dalj...

Na Varuha se je s problemom neprimernega ravnanja učiteljice obrnila mati desetletne deklice. Navajala je, da je šola preteklo leto finančno pomagala...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je navajal, da so bile kršene njegove pravice, in sicer pri opravljanju preizkusa...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo matere samohranilke, ki je zatrjevala, da občuti krivico zaradi visokega zneska plačila vrtca...