Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Kadar sodišče ne more odločati o za otroka pomembnem vprašanju zaradi nerazpoložljivosti strokovnjakov, ki sodišču lahko pomagajo z znanji s področij,...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je nejasna določba 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, ki določa dodatne točke pri priznanju pravice do...

Več
Povzetek:

Glede zakonske ureditve, ki v prehodnem obdobju opredeljuje tudi možnost, da šola ponudi nekatere neobvezne obroke, kljub temu, da teh obrokov ni...

Več
Povzetek:

Če dijaki na praktičnem usposabljanju za razliko od vseh ostalih dijakov in zaposlenih ne bi imeli primerljivo (zakonsko) urejene pravice do malice,...

Več
Povzetek:

Varuh je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer...

Več
Povzetek:

Če nekateri učenci ne vzamejo vseh sestavin kosila oziroma hrano puščajo, to ne more biti opravičljiv razlog za zmanjševanje količine obrokov. Če pa...

Več
Povzetek:

Varuh se je v letu 2021 v okviru obravnave širših vprašanj obrnil na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike...

Več
Povzetek:

Štipendist, ki kot izjemni dosežek za priznanje pravice do Zoisove štipendije uveljavlja objavo znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega...

Več