Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuh na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) anonimnih pobud ne obravnava, če pa ugotovi, da je problematika potrebna pozornosti in bi...

Več
Povzetek:

Kadar sodišče ne more odločati o za otroka pomembnem vprašanju zaradi nerazpoložljivosti strokovnjakov, ki sodišču lahko pomagajo z znanji s področij,...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je nejasna določba 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, ki določa dodatne točke pri priznanju pravice do...

Več

Hrup ob rednem usposabljanju civilne zaščite na vadbišču Poček motil učni proces dijakov

Varuh človekovih pravic je ugotovil, da je bil z izvedbo...

Povzetek:

Glede zakonske ureditve, ki v prehodnem obdobju opredeljuje tudi možnost, da šola ponudi nekatere neobvezne obroke, kljub temu, da teh obrokov ni...

Več
Povzetek:

Če dijaki na praktičnem usposabljanju za razliko od vseh ostalih dijakov in zaposlenih ne bi imeli primerljivo (zakonsko) urejene pravice do malice,...

Več
Povzetek:

Varuh je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer...

Več
Povzetek:

Če nekateri učenci ne vzamejo vseh sestavin kosila oziroma hrano puščajo, to ne more biti opravičljiv razlog za zmanjševanje količine obrokov. Če pa...

Več