Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Očitki o neupravičenem privilegiranju pripadnikov romske skupnosti se pogosto nanašajo na prostorsko urejanje (prostorski akti, dovoljenja za gradnjo,...

, ustvaril/-a VČP

Pripadnika madžarske narodne manjšine je zahteval, da mu ZZZS na podlagi Zakona o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 16/74 in 28/81) omogoči...

V pobudi oziroma protestu na naš naslov je tiskovna agencija izrazila svoje nestrinjanje, da so morali brezplačno objaviti Odredbo o prepovedi prometa...