Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je menil, da so kršene njegove pravice do obveščenosti in do...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z domnevnim sovražnim govorom, ki naj bi se pojavljal na vladnem portalu...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel novinarsko vprašanje, ki smo ga opredelili kot pobudo, v kateri je pobudnik navajal, da za tednik...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v medijskih objavah zaznal, da Republika Slovenija sodeluje pri pogajanjih o mednarodnem sporazumu TISA (Trade...


Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnil pobudnik, ki je opozoril na sovražni govor na Radiu Krka zoper tamkajšne Rome. Opozarjeni smo bili, da se...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje v primeru objave prispevka za pisma bralcev,...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo knjižničarke, ki se je na nas obrnila v dilemi, kako naj knjižnica ukrepa v primeru knjig slovenskega avtorja z odlomki nazornih...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica (nevladna organizacija) v zvezi z javno izraženim mnenjem okrožne sodnice v prilogi...