Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je isti pobudnik obrnil že večkrat zaradi slabega stanja večstanovanjskega objekta, v katerem prebiva....


Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi z nepravilno vgradnjo dimne tuljave njegovega »spodnjega« soseda v...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je zaradi hude stanovanjske stiske obrnila pobudnica in nas seznanila, da kljub temu, da ima sicer stalno...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z reševanjem lastnih bivalnih in socialnih težav, saj med drugim zaradi šibkega...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi težav v zvezi z upravljanjem večstanovanjske stavbe. Pobudnik je med drugim očital...

, ustvaril/-a VČP

Na javni razpis za dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj se je prijavil pobudničin sin. Razpis je določal možnost uveljavljanja točk iz naslova...

, ustvaril/-a VČP

Na javni razpis za dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj se je prijavil pobudničin sin. Razpis je določal možnost uveljavljanja točk iz naslova...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, ki se je želela preseliti v izpraznjeno stanovanje v stanovanjski blok, kjer živi tudi njena...