Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuha se je obrnila pobudnica zaradi poračuna pravic iz javnih sredstev ter dolgotrajnega odločanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve...

Več
Povzetek:

Pobudnica je zaprosila za starševski dodatek. obenem pa je vložila tudi prošnjo za podaljšanje začasnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. CSD je...

Več
Povzetek:

Če se posamezniku ne prizna pravice do javnih sredstev, ker bi se pri ugotavljanju zmožnosti preživljanja posameznika oz. družine upoštevala tudi...

Več
Povzetek:

Posameznik, ki se zaradi materialne ali socialne stiske obrne na center za socialno delo (CSD) po pomoč, upravičeno pričakuje, da se bo CSD na njegove...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije predstavlja poseg v določbo 50. člena Ustave RS, če se poseže v zakonske pravice iz javnih...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije predstavlja poseg v določbe 2., 14. in 57. člena Ustave RS, če se veljavne predpise razume na...

Več

Drugostopenjska odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je bila po posredovanju Varuha človekovih pravic Republike...

Povzetek:

Pobudniku, ki biva v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani in ima v najemu posteljo, je center za socialno delo zavrnil vlogo za...

Več