Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na Varuh človekovih pravic se je obrnil pobudnik in ga prosil za pomoč pri podaljšanju najemne pogodbe za službeno stanovanje v lasti Ministrstva za...

Več
Povzetek:

Pobudniku, ki biva v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani in ima v najemu posteljo, je center za socialno delo zavrnil vlogo za...

Več

Varuh na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in na sistemski ravni opozarja na naraščajočo stanovanjsko problematiko socialno najšibkejših skupin...

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval neodzivnost Zdravstvenega inšpektorata RS (v nadaljevanju: ZIRS), zato je Varuh na podlagi 6. in 28....

Povzetek:

Čeprav je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) institucija, ki naj bi se ukvarjala z odpravo ali s preprečevanjem kršitev človekovih pravic s strani...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po...

Pobudnica je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) seznanila, da ima tri živahne otroke, njihovo obnašanje pa moti...


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z njegovo deložacijo iz stanovanja. V zadevi je...