Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in na sistemski ravni opozarja na naraščajočo stanovanjsko problematiko socialno najšibkejših skupin...

Več
Kršitev: 78. člen Ustave RS - Primerno stanovanje


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval neodzivnost Zdravstvenega inšpektorata RS (v nadaljevanju: ZIRS), zato je Varuh na podlagi 6. in 28....

Več
Povzetek:

Čeprav je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) institucija, ki naj bi se ukvarjala z odpravo ali s preprečevanjem kršitev človekovih pravic s strani...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po...

Več

Pobudnica je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) seznanila, da ima tri živahne otroke, njihovo obnašanje pa moti...

Več


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z njegovo deložacijo iz stanovanja. V zadevi je...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnili pobudnik, ki živi v občinskem neprofitnem najemnem stanovanju v...

Več

 

Stanovanjska inšpekcija (v nadaljevanju: SI) pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) ni sledila mnenju...

Več