Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Kakšne posledice ima lahko dolgotrajno odločanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o pritožbah, kaže primer...


Revščina in posledično socialna izključenost pomenita hud poseg v človekovo dostojanstvo in s tem kršitev človekovih pravic. Ljudje v materialni...

Seznanjeni smo bili s primerom pobudnika, ki mu je center za socialno delo zavrnil vlogo za izredno denarno socialno pomoč, saj ni izkazal namenske...


Na Varuha človekovih pravic RS se je v zvezi s 13. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSvarPre) obrnila pobudnica, ki ji je bila denarna...

Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...


Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno...

, ustvaril/-a VČP


Na Varuha se je s prošnjo za pomoč v stiski obrnil mlajši pobudnik, ki je ostal brez denarne socialne pomoči in z dolgom v višini 460 eur. Navedel je,...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je prejel več pobud v zvezi z ureditvijo vračila izplačane socialne pomoči v zapuščinskih postopkih....