Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaprosila za posredovanje zaradi nepravilnosti v ravnanju prekrškovnega organa. Dne 1. 6. 2005 je na...

Pobudnik se je Varuhu človekovih pravic RS pritožil, da je bil kot priča v postopku o prekršku na zaslišanje neutemeljeno priveden.

S poizvedbami na...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je opozoril na sklep postaje prometne policije (PPP) Murska Sobota, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za sodno varstvo z...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je zatrjevala, da je prisilna izterjava za globo v njenem primeru neutemeljena, saj jo je že plačala. Zatrjevanje pobudnice smo natančno...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je izpostavil, da mu očitani prekršek policijske postaje (PP) v Kranju ni bil predstavljen, zato se o njem ni mogel niti izjasniti. Najprej...