Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Pobudnik je navedel, da je bil  v policijskem postopku zaradi cestnoprometnih prekrškov. Po končanem postopku pa je moral vozilo pustiti na kraju...


Predsednik sindikata policistov Slovenije nam je posredoval pobudo v zvezi s kazenskim postopkom  zoper policista. Očitali so mu storitev kaznivega...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil posameznik, ki naj bi mu nekateri mediji z objavo dokumentov nekdanje službe državne varnosti...

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je Policijski sindikat Slovenije, Območni policijski sindikat Dolenjske in Bele Krajine (OPS DBK), ki ga je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica iz Ljubljane je navajala, da je za njenega (zdaj že) pokojnega sina s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prišlo vabilo obdolžencu v zadevi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da mu na PP Grosuplje kljub njegovi vlogi za vpogled v spis, ta ni bil omogočen, zaradi česar ni mogel pravočasno pripraviti...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navedel, da so mu bili 2. 12. 2009 s strani delavcev Policijske postaje (PP) Murska Sobota med drugim zaseženi tudi ključi objekta, v...

, ustvaril/-a VČP


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo mladoletnika, ki se je po zaključku pridržanja domov vrnil peš, za kar je potreboval več ur....