Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Tuja študentka je v postopku podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi študija dokazovala, da ima zadostna sredstva za preživljanje tudi s pogodbo,...

Več
Povzetek:

Varuha človekovih pravic je pobudnik seznanil s svojo stisko zaradi odklopa elektrike v preteklem letu. Podrobnejših okoliščin, ki so botrovale...

Več
Povzetek:

Če je posameznemu dijaku onemogočen ali oviran dostop do obvezne prakse v okviru šolskega programa zaradi nezmožnosti vključitve v zavarovanje za...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuhu podrobno izrazil nestrinjanje z zdravljenjem svoje matere na Oddelku za nevrološke bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru...

Več
Povzetek:

Varuh je prepričan, da je posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, sicer...

Več
Povzetek:

Zdravstvena obravnava zaprtih oseb je pomembna, saj ima vsak posameznik pravico do dostojanstvenega zdravljenja in zdravstvenega varstva. Pri tem pa...

Več
Povzetek:

 

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je v nasprotju z določbami Zakona o osebni asistenci (ZOA), kadar se izvede postopek ponovne...

Več

Drugostopenjska odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je bila po posredovanju Varuha človekovih pravic Republike...