Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Objavljamo povzetek vsebine odgovora poslanega Amnesty international Slovenije z namenom, da bi vse udeležence protestov dodatno informirali z...

Več
Povzetek:

Na podlagi šestega odstavka 42. člena Zakona o prekrških (ZP-1) pretrga zastaranje vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon...

Več
Povzetek:

Ustava RS v drugem odstavku 19. člena določa, da mora biti vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, med drugim takoj poučen, da je pristojni organ na...

Več

Prav je, da policisti namenjajo potrebno skrb najbolj ranljivim, med katere spadajo seveda tudi otroci. Ugotovitve policistov, še posebej, če so te...

Več

MNZ smo opozorili na navedbe pobudnika, da mu je 25. 10. 2017 naslovil vlogo, ki jo je poimenoval kot "Predlog za uvedbo postopka po uradni...

Povzetek:

Ob prevzemu zaseženih predmetov v hrambo mora njihov prevzemnik poskrbeti za sestavo ustreznega zapisnika, v katerem se potrdi prejem posameznih...

Več
Povzetek:

V primeru zatrjevanja nastanka poškodb v času, ko je oseba pod oblastjo države in zato v ranljivem položaju, je dokazno breme na njeni strani, da poda...

Več
Povzetek:

Državni tožilec, če spozna, da ni podlage za pregon za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora to v osmih dneh...

Več