Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

 

 

Postopek pritožbe po ZNPPol je pomemben instrument, ki prispeva k varovanju človekovih pravic, zato je tovrstnim vlogam treba posvetiti vso...

Več
Povzetek:

Če vloga, naslovljena na nepristojni organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, vsebuje očitke ali zgolj očitek na ravnanje policista, da je z...

Več
Povzetek:

Četudi po tedaj veljavam Odloku ni bila predpisana sankcija po ZNB za kršitev obveznosti nošenja zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih, je...

Več
Povzetek:

V prvem odstavku 45. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) je med naštetimi ukrepi, ki jih sme uporabiti varnostnik pri opravljanju svojih...

Več
Povzetek:

Objavljamo povzetek vsebine odgovora poslanega Amnesty international Slovenije z namenom, da bi vse udeležence protestov dodatno informirali z...

Več
Povzetek:

Na podlagi šestega odstavka 42. člena Zakona o prekrških (ZP-1) pretrga zastaranje vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon...

Več
Povzetek:

Ustava RS v drugem odstavku 19. člena določa, da mora biti vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, med drugim takoj poučen, da je pristojni organ na...

Več

Prav je, da policisti namenjajo potrebno skrb najbolj ranljivim, med katere spadajo seveda tudi otroci. Ugotovitve policistov, še posebej, če so te...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

MNZ smo opozorili na navedbe pobudnika, da mu je 25. 10. 2017 naslovil vlogo, ki jo je poimenoval kot "Predlog za uvedbo postopka po uradni...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Ob prevzemu zaseženih predmetov v hrambo mora njihov prevzemnik poskrbeti za sestavo ustreznega zapisnika, v katerem se potrdi prejem posameznih...

Več