Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Otrok, ki je bil zaradi neprimernih družinskih razmer nameščen v vzgojni zavod, je s pomočjo zagovornika jasno izrazil svojo voljo.

Več
Povzetek:

Otrok je s pomočjo zagovornice jasno izrazil željo, da bi se njegov oče obnašal zrelo, hkrati pa spoštoval tudi otrokove potrebe.

Več
Povzetek:

Varuh pri pobudah za postavitev zagovornika otroku pogosto obravnava primere, ko otroci sodelujejo v sodnih postopkih mnogo prepogosto za njihovo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru zagovorništva otrok od začetka uporabe Družinskega zakonika (DZ) 15. aprila 2019 že večkrat...

Več
Povzetek:

Varuh je prejel predlog mame, da se v postopku za spremembo stikov otroka z očetom sinu postavi zagovornik, vendar ta zaradi hitrega in učinkovitega...

Več
Povzetek:

Varuh, ki o prejetih pobudah odloča avtonomno, je izdal mnenje, da je pobuda za postavitev zagovornika otroku v tem primeru neutemeljena oziroma niso...

Več
Povzetek:

Center za socialno delo se je na Varuha obrnil s predlogom, da postavi zagovornika otroku, ki je nameščen v kriznem centru in vpet v sodne postopke....

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS ( Varuh) je prejel pobudo okrožnega sodišča, da v sodnem postopku spremembe stikov postavi zagovornika otroku. S...

Več