Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, oče mladoletnega otroka, je v juniju 2009 zaprosil za Varuhovo posredovanje, ker je center za socialno delo (CSD) odklanjal izvajanje stikov...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je med drugim navedla, da je jeseni 2005 vložila novo vlogo za priznanje otroškega dodatka in v njej navedla tudi novo številko...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je mati dveh otrok, ki sta bila z začasno odredbo zaupana očetu, z njo pa so bili določeni pogosti stiki. Pobudnica trdi, da oče nad...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je mati šestletne deklice. Starši so se razšli, nekdanji partner naj bi njuno hčerko odpeljal proti volji otroka. Namesto da bi deklico...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik navaja, da je center za socialno delo (CSD) v letu 2001 z odločbo brez njegovega soglasja spremenil priimek njegove hčerke. Odločba CSD ni...

Več