Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh je ob obisku enega izmed domov za starejših v vlogi DPM v letu 2013 med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi (PVU) uporabljeni...

Več

Zagovornik pripornika je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z vlogo, ki jo je 24. 2. 2014 naslovil na Zavod za prestajanje kazni zapora v...

Več

Varuh je že nekajkrat opozoril na problematiko prezasedenosti Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor (Enota), kot tudi na...

Več

Odločanje o pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa bi moralo biti hitro

 

Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za...

Več


Po določilih Kazenskega zakonika (KZ-1) je najdaljše možno trajanje ukrepa obveznega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu pet let. Vendar se v...

Več


Pobudnik je bil zaradi prisilne hospitalizacije sprejet v Psihiatrično kliniko Ljubljana (PKL) 13. 6. 2014. O njegovem sprejemu je bilo še isti dan na...

Več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Direktorat za socialne zadeve, nas je  v letu 2011 seznanil z Usmeritvami...

Več

Varuh je ob obisku enega izmed domov za starejših v vlogi DPM v letu 2013 med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi (PVU) uporabljeni...

Več