Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Čeprav bo občina s spremembo namenske rabe zemljišča iz kmetijske nazaj v stavbno pobudnikom omogočila legalizacijo objekta, pa je Varuh ocenil, da so...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v občini...

Več

Na Varuha se je glede prenove Plečnikovega stadiona za Bežigradom in predvidene pozidave zelenic na severni strani stadiona obrnil predstavnik...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Med drugim je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z motečo...