Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

 

Pobudničin primer glede nepravilno izvedenega odvoda dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v stanovanjski...


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) so se zaradi več let trajajočih postopkov gradbene inšpekcije obrnili nezadovoljni prijavitelji. V enem izmed...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ( Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval več pobud, v katerih so pobudniki Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju:...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni vrh,...

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo predstavili primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja, ki jo povzroča Železarna Ravne...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je glede uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju obrnilo več kot...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis Občine Logatec, s katerim je občina seznanila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcijo...