Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuh že od leta 2017 obravnava problematiko onesnažene zemljine na igriščih vrtcev. Prav tako smo že leta 2017 obravnavali konkretne primere...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval več pobud, ki jim je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov z izvedenimi meritvami...

Varuh meni, da v obravnavani zadevi ni spoštovano načelo ekonomičnosti postopka, ki je eno temeljnih načel v Zakonu o splošnem upravnem postopku...

Več
Povzetek:

V skladu z veljavno ureditvijo pooblaščenca, ki izvaja meritve izpustov v okolje, naroči in plača upravljavec naprave. To dejstvo vnaša dvom v samo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem...

Več
Povzetek:

Občina Ajdovščina je tudi na podlagi intervencije Varuha pričela z izvedbo projekta obnove kala in odgovorila pobudnici na njene dopise, na katere...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, ki se je nanašala na problematiko hrupa zaradi cestnega in železniškega...

Več